עמוד הבית ­­» תנאי שימוש

תנאי שימוש


תקנון לאתר אינטרנט ארץ חפץ

כללי:

צוות ארץ חפץ משקיע מאמצים רבים בבירור מצב זכויות היוצרים ותנאי השימוש בפריטי האוספים ומספק את המידע על פי הנתונים העומדים לרשותו.

אם לדעתך נפלה טעות בנתונים המוצגים לעיל או שקיים חשש להפרת זכות יוצרים בפריט, אנא פנה/י אלינו באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: eretzhefetz2@gmail.com ובמידת הצורך נפעל לתיקון הטעות. בכל מקרה, השימוש בנתונים יהיה באחריות המשתמש ובכפוף לאמור בתקנון שלהלן.

שער ההנגשה (פורטל) של מיזם ארץ חפץ נועד להציג את ההיסטוריה של העם והארץ באמצעות חפצים – יומיומיים וחגיגיים, חפצי קודש וחפצי חול, חפצי אומנות וחפצי אמנות. הפורטל הוא חלק מהגשמת היעוד של המיזם, בכך שהוא מאפשר גישה דיגיטלית לחפצים ואוספי מורשת רבים. 

חפצים ואוספים אלה נמצאים בבעלות פרטית. אל מרביתם קיימת גישה של הציבור בביקור בבתי האוסף עצמם, וחלקם מאוחסנים. הפורטל כולל מידע אודות חפצים ותולדותיהם, אוספים ותולדותיהם, וכן מאמרים ומחקרים המבוססים על החפצים, פרסומים שונים הקשורים בהם ועוד.

מיזם ארץ חפץ, אשר מבוצע על-ידי יד יצחק בן-צבי בשיתוף משרד המורשת, הוא מיזם דינמי אשר מתווסף אליו מידע באופן שוטף. המיזם, באמצעות הפורטל, נועד להפיץ את המידע הכלול בו ולהזמין את הציבור להוסיף מידע, להרחיב ידע, לתקן טעויות אם נפלו חלילה, וכן לשמש בסיס מידע ללימוד וחקר של היבטים שונים במורשת העם והארץ.

תנאי השימוש באתר

השימוש באתר ובתוכנו, כפוף להוראות שלהלן: בעצם הכניסה לאתר מביע המשתמש את הסכמתו לאמור להלן ואת התחייבותו לפעול כאמור בתנאי השימוש.

כל שימוש במידע מתוך אתר ארץ חפץ ואתרי המשנה הוא רצוי, אך מחייב אותך לציין מִזְכֶּה (קרדיט) למיזם ארץ חפץ מבית יד בן-צבי, וכן לנתונים בהתאם למופיע באתר: שם בעלי האוסף לפי הרשום במידע המפורט על הפריט, ושם או שמות היוצר/ת/ים/ות אם מופיעים. בנוסף זוהי חובתך לבדוק לפני השימוש במידע האם מדובר על מידע לשימוש פתוח, לעתים הוא מוגבל לשימוש הוגן, ולעתים הוא מוגן בזכויות יוצרים. נסביר להלן כיצד יש לנהוג לגבי כל אחת מהמגבלות הנ”ל.

מצב זכויות היוצרים באוספי ארץ חפץ:

מיזם ארץ חפץ (להלן: “ארץ חפץ” או “המיזם”) אינו בהכרח בעל זכויות היוצרים ביצירות שבאוספיה. חלק מהפריטים שבאוספי המיזם מוגנים בזכויות יוצרים, ואוספים ופריטים מסוימים נתרמו למאגר בכפוף להסכמים המגדירים את תנאי השימוש בהם. ארץ חפץ מאפשרת למשתמשים להשתמש בפריטים שבאוספיה, כגון ליצור עותקים לשימוש אישי או מסחרי, פרסום, שילוב ביצירות חדשות ועוד, אך ורק בכפוף לקבלת רשות בכתב ולמצב זכויות היוצרים שלהם ולהסכמים החלים עליהם.

המונח “משתמש” משמעו כל אדם אשר יוצר קשר על גבי רשת האינטרנט ועושה שימוש בשירות. באמצעות מדיה דיגיטלית, לרבות מחשב, טלפון סלולרי, טאבלט או טלוויזיה חכמה.

קבלת רשות לשימוש ביצירות:

השימוש מותנה בהגשה בקשה.

מידע על מצב זכויות היוצרים ותנאי השימוש

על מנת להרחיב את הנגישות לאוספיה ולאפשר מגוון שימושים בהם, ארץ חפץ מספקת מידע לקהל הרחב על מצב זכויות היוצרים ותנאי השימוש בפריטים מאוספיה.

חשוב לשים לב: סילוף או שינוי של היצירה מהווים מכללא פגיעה בכבודו או בשמו הטוב של היוצר, והם אסורים. 

עליך לדעת כי כללי זכויות יוצרים עשויים להשתנות ממדינה למדינה. על כן, אם ברצונך לעשות שימוש בפריט מחוץ למדינת ישראל עליך לברר מהם כללי זכויות יוצרים על פי הדין החל באותה מדינה.

אם לדעתך נפלה טעות בנתונים המוצגים לעיל או שקיים חשש להפרת זכות יוצרים בפריט, אנא פנה/י אלינו באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: eretzhefetz2@gmail.com

המיזם:

מיזם ארץ חפץ ויד יצחק בן-צבי (להלן: “המיזם”) מאפשר נגישות למידע באתר זה על גבי האינטרנט (להלן: ” השירות ”). השימוש באתר ובתוכנו, כפוף להוראות שלהלן.

השימוש באתר מותנה בהסכמה לתנאי השימוש שלהלן וכניסת המשתמש לאתר מהווה הסכמה לתנאים האמורים להלן, כפי שיתעדכנו מעת לעת.

שימוש נאות בתוכן

טקסט, קבצי תמונות, גרפיקה, ליקוט ושאר התכנים באתר זה (להלן: “החומרים”) עשויים להיות מוגנים בזכויות יוצרים, על פי הדין הישראלי, אמנות בינלאומיות, והגבלות אחרות. זכויות יוצרים וזכויות קניין אחרות על תכנים באתר אינטרנט זה, הם רכוש בעלי האלבומים, במיזם ארץ חפץ ועשויים להיות בבעלות של גורמים שלישיים. הנהלת האתר אוסרת במפורש העתקת חומרים ותכנים מאתר האינטרנט, למעט לצורכי שימוש פרטי, הוגן ונאות ובהגבלות, בסייגים ובתנאים כמתואר להלן.

על המשתמש בחומרים המוגנים בזכויות יוצרים, לעשות שימוש נאות והוגן בחומרים מוגנים לצרכים לא מסחריים ולצרכים חינוכיים כמו הוראה, מלגה ומחקר ולשימושים אלה בלבד. משתמש המבקש להוריד או להדפיס טקסטים וקבצי תמונה מהאתר לשימושים אלה, ללא אישור מפורש של המיזם, יוכל לעשות כן, בהגבלות, הסייגים והתנאים כאמור בתנאי השימוש באתר ובתנאי נוסף שיביע הסכמתו גם לתנאים הבאים:

א. חובה לציין בכל שימוש בתוכן הכלול באתר, קרדיט לבעלי הזכויות ביצירה, על פי הדוגמה הבאה: 

מתוך בית האוסף יד יצחק בן צבי, מאתר ארץ חפץ.

ב. השימוש בתוכן הוא לשימוש אישי בלבד, לצרכים חינוכיים ובכל מקרה שלא לצרכים מסחריים;

ג. הציון יכלול כל מידע הנוגע לזכויות היוצרים, וכן ציון כי מקור החומר באתר המיזם וכתובת האתר;

ד. אין לשנות או להתאים את התוכן;

ה. על המשתמש להסכים לכל תנאי או הגבלה אחרים המוטלים על כל קובץ טקסט או תמונה בנפרד;

ו. ההיתר לעשות שימוש בחומרים האמורים הוא בכפוף להגנה על זכויות של צדדים שלישיים. אין באמור לעיל ו/או בהצגת חומרים על ידי המיזם באתר האינטרנט כדי להחיל על המיזם חובה ו/או אחריות כלשהי כלפי המשתמש בחומרים. כך גם שאין ללמוד מכך שניתן היתר לשימוש בחומרים האמורים על ידי צדדים שלישיים בעלי זכויות ו/או כי למיזם החובה לדאוג לקבלת הסכמתו צדדים שלישיים אלה. הנה כך ובכל מקרה, האחריות על השימוש בחומרים כמו גם האחריות והחובה לקבל הסכמת צדדים שלישיים לשימוש בחומרים, הוא באחריותו הבלעדית של המשתמש באתר.

מובהר בזאת כי על אף האמור לעיל, חלק מהחומר הנכלל בשירות זה ואשר נאסף על ידי המיזם, נוצר על ידי גורמים אחרים, היינו גורמים אשר זכות היוצרים מוקנית להם ולא למיזם. בגין שימוש בחומרים אלו יחולו הדינים הקבועים בחוק זכויות יוצרים, בחוק הגנת הפרטיות ובחוק איסור לשון הרע. בשל קשיים אובייקטיבים במקרים מסוימים לא זוהה בעל הזכויות בחומר. גם אם בעל הזכויות בחומר מוגן זה אינו ידוע, על המשתמש לאתרו ולקבל הסכמתו טרם עשיית אחת הפעולות שיוחדו בדין לבעל זכויות היוצרים, ואין בהצגת החומר באתר זה כדי ללמד כי התקבלה הסכמתו ו/או כי למיזם החובה לקבל הסכמתו.

כל שימוש בחומרים מאתר זה, מלמד על הסכמת המשתמש והתחייבותו כי יגביל את השימוש לשימוש פרטי, הוגן ובהתאם להוראות כל דין והמשתמש מסכים לכל התנאים וההגבלות שבתנאי השימוש ומתחייב שלא יפר זכויות המיזם ו/או זכויותיהם של צדדים שלישיים.

הגבלת שימוש מסחרי

הצגה והפצה מסחריים של חומר כתוב, תמונות או תוכן מאתר זה אסורים בהחלט. המעוניינים לעשות שימוש מסחרי בחומרים אלה, לפרסמם כולם או חלקם, או לעשות בהם כל שימוש למטרה שאינה שימוש נאות כמוגדר בחוק, יהיו חייבים לבקש ולקבל אישור בכתב ומראש מאת המיזם. אישור לשימוש כאמור יינתן או לא יינתן לאחר בחינת כל מקרה לגופו, על פי שיקול הדעת הבלעדי של המיזם. כאמור, חלק מהחומרים המצויים באתר הינם בבעלותם של צדדים שלישיים ושימוש בחומרים אלו מחייב קבלת הסכמת בעלי הזכויות בהם.

סימני מסחר

סימני מסחר, סימני השירות והלוגו ככל ומופיעים (כולם יחד יקראו להלן: ”סימני המסחר”), המוצגים באתר זה הם סימני מסחר של המיזם אך יתכן גם שיוצגו באתר סימני מסחר של צדדים שלישיים. אין לראות בדבר כלשהו המוצג באתר או לפרשו בין במישרין ובין בעקיפין כמתיר או כמעניק כל הרשאה או היתר לשימוש בסימן מסחרי המוצג באתר האינטרנט, אלא אם ניתנה הרשאה מפורשת בכתב לכך על ידי המיזם, או כל צד שלישי שהוא בעליו של הסימן המסחרי המוצג באתר זה. כל שימוש בכל סימן מסחרי, תמונה, תוכן המוצגים באתר זה, שאינם מותרים בתנאי השימוש המפורטים, אסור בהחלט.

הגבלת אחריות

המיזם אינו אחראי לכל נזק הנגרם כתוצאה משימוש ו/או מאי-יכולת להשתמש בכל חומר מאתר האינטרנט או מכל קישור לאתר/ים אחרים, ו/או כתוצאה מכל הפרעה העשויה להיגרם למשתמש או למחשבו עקב השימוש או אי היכולת להשתמש באתר, או בשל טעות/שגיאה בחומר, לרבות ובין השאר גם אובדן של תוכנות או מידע אחר במערכת של המשתמש או כל הפרעה או שיבוש אחר. ”נזק” בסעיף זה פירושו כל נזק, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות נזק שנגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע בשירות ו/או מידע אליו מפנה השירות ו/או כתוצאה ממידע שגוי ו/או מטעה המופיע בשירות ו/או מהשבתתו הזמנית או הקבועה של השירות ו/או משימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מן השימוש בשירות ו/או ממחיקה, שינוי או כל שיבוש אחר שנגרם למידע המופיע בשירות ו/או מכל נזק שהוא שנגרם כתוצאה משימוש באתר אחר אשר מתקיים קשר בינו לבין שירות זה.

קישורים (Links)

באתר זה נמצאים קישורים לאתרים אחרים, הקישורים נועדו לנוחיות המשתמש בלבד. אין בין המיזם לבין האתרים האחרים יחסים מסחריים, ואין למיזם כל שליטה על התוכן המפורסם בהם, אין למיזם כל זכות בחומר שמפורסם בהם, וכך גם, כמובן שאין המיזם אחראי לחומר הנמצא באתרים אלו. המיזם לא מתחייב כי הקישורים יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל וזמין. המידע המצוי באתרים המקושרים הוא באחריותם האתרים המקושרים ובכל מקרה אין המיזם אחראי לתוכן הנמצא בהם, ולא יהיה אחראי בגין שימוש על הסתמכות במידע המופיע בהם. המיזם רשאי לסלק קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים. הכל לפי שיקול דעתו בעניין.

מסמכים מקוריים

המיזם עושה כל מאמץ לבל תתגלה סתירה בין פריטים המוצגים באתר לבין פריטים מקוריים אולם, היה ותתגלה סתירה או אי-התאמה בין החומר המוצג באתר זה לבין המסמכים המקוריים, יש לראות אך ורק בפריטים המקוריים כפריטים נכונים.

שליחת מידע אישי למיזם

נבקש להסב את תשומת ליבך לכך שעל כל מידע שתשלח/י אלינו להיות מדויק. מכל מקום, המיזם לא ישא בכל אחריות על אמינותו של מידע הנשלח אליו על ידי משתמשים באתר האינטרנט שלו.

אם ידוע לך כי מידע ששלחת לאתר אינו מדויק, או מבוסס על עדות שמיעה או שמועה, אנא, ציין/י זאת.

סמכות שיפוט והדין החל על אתר אינטרנט זה ועל השימוש בו יחולו הוראות הדין הישראלי. על כל המשתמש באתר לוודא כי פעולותיו הן בהתאם להוראות החוק החלות בתחום השיפוט בו הוא מצוי, ועל המיזם לא תחול כל אחריות אם יופר חוק כלשהו על ידי גורם כלשהו בקשר ישיר או עקיף עם השימוש באתר.

על הסכם זה יחולו הוראות חוקי מדינת ישראל. כל סתירה העולה מהסכם זה או מהשימוש באתר אינטרנט זה תיושב בבתי המשפט המוסמכים לכך בעיר ירושלים, אשר להם תהא סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל מחלוקת הקשורה במישרין או בעקיפין לאתר ולתנאי השימוש בו.

העדר אחריות

החומרים באתר זה וכן כל אתר שקישור אליו מצוי באתר זה, מוצעים כפי שהם (AS IS) ובלא כל אחריות של המיזם, מכל סוג, לא במפורש ולא במשתמע. בכפוף להוראות הדין המיזם אינו נושא בכל אחריות, בין מפורשת ובין משתמעת, לרבות אך לא רק, אחריות בקשר עם זכויות הבעלות בחומרים המתפרסמים באתר, אחריות משתמעת בכל הנוגע לסחירות בחומרים ובמוצרים המופיעים באתר, ו/או אחריות בכל הנוגע להתאמתם לשימוש למטרה מסוימת. המיזם אינו מתחייב כי השימוש באתר ייעשה ללא הפרעות ו/או תקלות מכל סוג שהוא, או כי תקלות יתוקנו, או שהאתר או השרת של האתר יהיו נקיים מוירוסים או ממרכיבים אחרים העשויים להזיק. המיזם לא ישא בכל אחריות לנזק שנגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי עקב השימוש בשירות אתר זה ו/או במידע המופיע בו. ”נזק” בסעיף זה לרבות כל נזק, בין במישרין ובין בעקיפין שנגרם על ידי הסתמכות במידע של שבאתר זה, ו/או מידע מאתרי הקישורים, או נזק בגין תקלה בעת השימוש באתר. המשתמש לבדו נושא באחריות לגבי האופן שבו הוא עושה שימוש בשירות ו/או במידע המתפרסם בשירות וכן הוא לבדו נושא בכל נזק העשוי להיגרם כתוצאה מהשימוש האמור. מובהר בזאת כי המשתמש פוטר בזאת את המיזם ו/או את מנהליו ו/או עובדיו ו/או נושאי משרה מאחריות כל שהיא בגין שימושו באתר ובתכניו.

שינוי תנאי השימוש

המיזם שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר בכל עת. כל שינוי כאמור יכנס לתוקפו באופן מיידי והחל מרגע הכללתו באתר ובתנאי השימוש בפרט.

המשתמש יהא אחראי לבדוק תדיר את תנאי השימוש כדי להתעדכן ולהבטיח כי השימוש באתר יהא בהתאם להם.

  • אני מסכים לתנאי השימוש באתר ומתחייב לפעול על פיהם.
Powered by FatFish - web & mobile design and development