עמוד הבית ­­» אשמו״ר – מערכת לניהול אוספים

אשמו״ר – מערכת לניהול אוספים


מערכת האשמו”ר (איסוף שימור מחקר ורישום) - מערכת ניהול אוספים ייעודית שפיתחנו במסגרת המיזם מאפשרת לרשום ולתעד חפצים בדרך ידידותית וקלה, גם באמצעות הטלפון הנייד.

יתרונות האשמו״ר

למה כדאי לנו

החבילות שלנו

מיפוי האוספים

התקנה והטמעה של מערכת האשמו״ר

הדרכה ברישום וצילום במערכת אשמו”ר של צוות המוזיאון

התנעה של תהליך הרישום על ידי צוות הרישום של צוות המיזם

ליווי ותמיכה לצוותי הרישום על ידי צוות ייעודי

הנגשת הפריטים והאוספים באופן דיגיטלי לציבור באמצעות אתר האינטרנט של מיזם ׳ארץ חפץ׳

מחיר החבילה מותאם לכל מוזיאון בהתאם לגודלו והיקף הפריטים שברשותו. יש עלות חד פעמית להטמעה, הדרכה וליווי לשנה הראשונה. לאחר מכן יש עלות שנתית קבועה.

מיפוי האוספים

התקנה והטמעה של מערכת האשמו״ר

הדרכה ברישום וצילום במערכת אשמו”ר של צוות המוזיאון

התנעה של תהליך הרישום על ידי צוות הרישום של צוות המיזם

הנגשת הפריטים והאוספים באופן דיגיטלי לציבור באמצעות אתר האינטרנט של מיזם ׳ארץ חפץ׳

פרו למוזיאונים מוכרים

הסבת נתונים מרישום קודם למערכת האשמו״ר

רישום פריטים על ידי צוות רישום ייעודי

​דוח מצב והנחיות לשימור מונע

יצירת קשר  arrow left

  השותפים שלנו

  ארכיון מוזיאון גרודון
  Image by Pexels from Pixabay
  אוסף פרטי
  Image by Pexels from Pixabay
  בית האוסף יהדות תימן
  Image by Pexels from Pixabay
  אוסף פרטי
  Image by Pexels from Pixabay

  השותפים שלנו
  Powered by FatFish - web & mobile design and development