בשנת 1953 העניק הילד רוני לזר מתנה לנשיא יצחק בן-צבי. המתנה נשמרה באוסף המתנות ולאחרונה תיעד צוות ‘ארץ חפץ’ את סיפורה

בשנת 1953 שלח רוני לזר בן ה-9 מחיפה מתנה לנשיא יצחק בן-צבי לכבוד יום העצמאות. הנשיא קיבל את המתנה ואת המכתב, ואף שלח מכתב תודה לרוני, בו הוא מודה לו ומתחייב כי היא תישמר בבית הנשיא.

68 שנים לאחר מכן מצאה המחלקה להיסטוריה ותיעוד חזותי ביד בן-צבי את המתנה ואת מכתבו של רוני שנשמרו כל השנים ויצאה בקול קורא למציאת אותו הילד, רוני.

כעבור ימים ספורים אותר רוני וצוות יד בן-צבי ביקר בביתו ותיעד את סיפורו של השי ששלח לנשיא. רוני לזר עצמו שמר כל השנים הללו את מכתב התודה וובו התחייבותו של הנשיא בן-צבי.