בקיבוץ עין צורים מרוכז מכלול המייצג את שימור המורשת בקהילות ישראליות באמצעות אוספים ותצוגות: תצוגה ארכאולוגית מממצאי האזור, אוסף הקשור לביוגרפיה של יהודה נוימן מאחרוני לוחמי גוש עציון בתש”ח תצוגת צריף הראשונים המונה פריטים רבים מראשית ההתיישבות שאספו חברי הקיבוץ וחפצים אחרים.