בבית חנקין שבכפר יהושע, שקם לזכרו של יהושע חנקין גואל אדמות העמק, שמורים אוספי זואולוגיה, מינרלוגיה וגיאולוגיה מרשימים. מיזם רישום האוספים דולה מן העבר סיפורים שכוחים ומזכיר אותם לאוהבי הארץ ושוחריה

רגע לפני התחדשותו של בית גורדון הגיעו צוותי מיזם ארץ חפץ למשלחת של רישום ותיעוד החפצים ההיסטוריים המוצגים במקום. במהלך פעילות המשלחת הכירו הצוותים את סיפור הקמת כפר יהושע ובית חנקין ולמדו על ייחודו של מוזיאון הטבע והאוסף המוצג.