עם המוזיאונים, האוספים והתצוגות שנבחרו להשתתף במיזם ארץ חפץ נמנים בית מורשת תימן וראש העין. בבית המורשת שמורים אוספים המספרים את סיפורה של יהדות תימן ואת תולדות ראש-העין: כתבי יד, תכשיטים, תצלומים, טקסטיל, חפצים – כלי בית ועבודה, ספרים, מסמכים מראשית היישוב ועוד.

במקום מוצגת תערוכת קבע המתארת את חיי היהודים בתימן, את העלייה למולדת ואת הקליטה בה, וכן ציוני דרך בהתפתחות העיר.

במהלך משלחת ארץ חפץ במוזיאון תיעדו המשתתפים את הפריטים המוצגים כיום בתצוגת הקבע במוזיאון – פריטי לבוש וכלים מסורתיים, כתבי קודש, תכשיטים ועוד.

צוות משלחת ארץ חפץ מתעדים תכשיטים המוצגים בתצוגת הקבע
מתנדבות ארץ חפץ בעבודת רישום במהלך המשלחת