הנשיא יצחק בן-צבי, על צניעותו הרבה ודלתו הפתוחה, היה נמענן של מתנות רבות – והנותנים היו נציגי מדינות זרות לצד ילדים ואזרחים פרטיים. האוסף נרשם לאחרונה וכעת הוא עומד לתצוגה בצריף ההיסטורי ברחוב אבן גבירול בירושלים

​תערוכה חדשה בצריף: אוסף מתנות הנשיא בצריף ההיסטורי ביד בן צבי

מאי 2019

הנשיא יצחק בן צבי הנהיג מדיניות דלת פתוחה ומאות אזרחים גמלו לו במתנות. אחרי שנים שהאוסף היה מונח במחסנים, הוא מוצג כעת בתערוכה חדשה בצריף ההיסטורי ביד יצחק בן צבי בירושלים, ושמה “כל מתנות הנשיא: הרוח שבחומר”.

מאז נבחר לנשיא היה יצחק בן-צבי איש העם. פשטות הליכותיו ואופי מנהיגותו זכו לאהדת הרבים ולתחושת הזדהות בקרב כל שכבות הציבור, על עדותיו וקהילותיו.

לבית הנשיא זרמו תשורות, תרומתו של כל אחד אחת מאזרחי המדינה לבנין משכן נשיאי ישראל, הסמל הרם של העצמאות. לצידן קיבל הנשיא מתנות ממנהיגי מדינות, משגרירים ומיהודי התפוצות. המתנות נרשמו והוכנסו אחר כבוד למחסני בית הנשיא.

שנים חלפו, הנשיא שז”ר התגורר בבית תשע מעשר שנות כהונתו, בית הנשיא עבר למשכן חדש והצריף היה לבית יד בן-צבי. המתנות שאופסנו במחסנים, בחדרי מדרגות ובעליות הגג של בית הנשיא נשכחו מלב.

לפני שנים אחדות החלו ביד בן-צבי לחשוף את אותם אוצרות נסתרים שערכם בפשטותם: גזיר נייר, עץ צרוב, עבודת חֹמר או רקמה – מתנת ילדי המדינה הצעירה, עולים חדשים ותושבים ותיקים לנשיא. לצידם הגיעו לבית עבודות אמנות מאסיה ומאפריקה, מאמריקה ואף מאוסטרליה הרחוקה. המתנות ההולכות ונחשפות הן בבואה של המדינה בעשור הראשון לקיומה, של אורחיה ושל קשריה.

בימים אלה, אחרי קטלוג ורישום מחודש, יחד עם תלמידי תואר שני באוצרות מסדנת אשמו”ר (אוסף, שימור ורישום) מאוניברסיטת בן גוריון, הושקה תערוכה חדשה בחודש מאי 2019, החושפת את האוסף שקיבל בן-צבי בתקופת נשיאותו ומשיבה אותו לארונות התצוגה בצריף ההיסטורי כפי שהיה בימי הנשיאים בן-צבי ושז”ר.​

“זהו אוסף שהוא תמצית הכל”, אומרת ד”ר נירית שלו־כליפא, “דברים שהגיעו מדרום מזרח אסיה ומאפריקה, אמנים ידועי שם שנתנו עבודות שלהם — אבל כולם בטלים בשישים מול המגוון העצום של ביטוי פשוט וישיר של האזרחים. מאז הקמת המדינה, בית הנשיא היה סמל להתגשמות כל המאוויים”.